fbpx

Porady | blog

Specjalistyczna obiektywna pomoc

Niezależne od tego czy planujemy zakup/sprzedaż/wynajem/najem nieruchomości, zasada ograniczonego zaufania w stosunku do sprzedającego/kupującego/najemcy/właściciela powinna towarzyszyć rozsądnemu uczestnikowi rynku nieruchomości.

Aby zminimalizować ryzyko nietrafnej transakcji wystarczy zaufać niezależnemu specjaliście, który pomoże nam w decyzji. W zależności od typu nieruchomości lub też konkretnego tematu taką osobą może być architekt, konstruktor, rzeczoznawca majątkowy, rzeczoznawca budowlany, prawnik, itp.

Często wystarczy godzinna konsultacja lub wspólne oględziny nieruchomości aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast czasami konieczne są różne specjalistyczne opinie lub ekspertyzy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

W zmieniającym się otoczeniu prawnym oraz braku odpowiedniej wiedzy i pomocy w naszym najbliższym otoczeniu, skorzystanie z usług zewnętrznych specjalistów coraz częściej staje się koniecznością.

Niezbędne dokumenty do wyceny nieruchomości

Zwykle pozyskanie dokumentów do procesu wyceny nieruchomości, leży w gestii zleceniodawcy. Jednakże rzeczoznawca majątkowy może pozyskać je także świadcząc usługę dla klienta.

Do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego potrzebne są m.in. takie dokumenty (w zależności o typu wycenianej nieruchomości):
– akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawa do nieruchomości (np. umowa darowizny, orzeczenie sądu);
– aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub nr Księgi Wieczystej;
– decyzja o przydziale lokalu;
– zaświadczenie o samodzielności lokalu;
– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– decyzja o pozwoleniu na budowę;
– dokumentacja techniczna budynku;
– książka obiektu budowlanego;
– mapa zasadnicza;
– wypis i wyrys z rejestru gruntów;
– zaświadczenie o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku zaświadczenie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

W zależności od rodzaju nieruchomości, która ma być przedmiotem oszacowania (np. nieruchomość gruntowa, nieruchomość lokalowa, nieruchomość zabudowana, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego) będą potrzebne różne dokumenty z listy powyżej.