Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości w Szczecinie i okolicach

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.

Cel wyceny

Wycena nieruchomości jest procesem, który prowadzi do określenia wartości dla różnych celów, są to m.in.:

  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • bankowo-hipotecznych,
  • darowizn i spadków,
  • kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • opłat adiacenckich,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • sądowych i komorniczych,
  • skarbowo-podatkowych,
  • inne zależnie od potrzeb zamawiającego.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez formularz lub telefonicznie 918812521