Cennik

Kosz usługi wyceny nieruchomości, analizy rynku czy też doradztwa w zakresie danego segmentu rynku nieruchomości zależy od wielu aspektów (np. czasu niezbędnego na jego realizację, stopnia skomplikowania zlecenia, dostępności dokumentacji oraz innych). Aby dowiedzieć się o przybliżonych kosztach proszę o przesłanie podstawowych informacji dot. przyszłego przedmiotu zlecenia:

Przedmiot zlecenia: np. lokal/mieszkanie/działka/dom, itp.
Dane adresowe oraz nr KW (jeśli została założona).
Cel wyceny: np. zabezpieczenie wierzytelności banku, cele spadkowe, inne (wymienić).
Inne dane w tym opis zlecenia: proszę o załączenie posiadanych dokumentów np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, kosztorys inwestorski, inne w zależności od potrzeb.

W/w dane pozwolą przygotować się do rozmowy odnośnie terminu oraz kosztów wykonania usługi.

Natomiast jeżeli z różnych przyczyn nie będę mógł się podjąć zlecenia (np. z uwagi na brak czasu lub też będzie ono przekraczać moje możliwości), to przekażę dane kontaktowe do osoby lub osób, które z pewnością pomogą w jego realizacji.

Moje opracowania wykonywane są ze szczególną starannością właściwą dla ich profesjonalnego charakteru i nie należą do najtańszych na rynku. Więc jeśli szukasz najtańszej i najszybszej usługi, to raczej nie będę w stanie Ci pomóc.